Kalkulator hektarów

hektary.com.pl

Witaj w naszym serwisie hektary.com.pl!

Znajdziesz u nas kalkulatory pozwalające na przeliczenie jednostki hektar: hektar na metry kwadratowe - hektar na kilometry kwadratowe - hektar na ary oraz kalkulator do obliczania powierzchni działki

Wszystkie przeliczniki działają w dwie strony - przykładowo: ha na m2 oraz m2 na ha. Nasze rozwiązania są bardzo proste i intuicyjne, obliczanie wyniku działa bardzo szybko i sprawnie.

Jak obliczyć: hektar ile to m2?

Zarówno hektar, jak i metr kwadratowy są powszechnie stosowane jako jednostki miary przy określaniu powierzchni gruntu lub nieruchomości.

Jeśli chcesz przeliczyć hektar na metr kwadratowy (ha na m2), wystarczy, że pomnożysz jednostkę razy 10 000. Wzór:

Kalkulator: ha na m2

Popularne konwersje: hektar na metr kwadratowy

Hektar [ha] Metr kwadratowy [m2]
0,5 5000,00
1 10000,00
2 20000,00
3 30000,00
4 40000,00
5 50000,00

Informacje o metrze kwadratowym

Metr kwadratowy jest jednostką miary powierzchni w układzie SI stosowaną na całym świecie. Powszechnie określa się go skrótem m² lub [m2] i służy do pomiaru przestrzeni dwuwymiarowych, takich jak powierzchnia dom, piętra, pokoju czy powierzchnia działki. Metr kwadratowy to międzynarodowy układ jednostek miar używany do pomiaru powierzchni. Definiuje się go jako obszar przestrzeni o długości i szerokości 1m każda.

Historia metra kwadratowego

Pochodzący od greckiego słowa „metron”, co oznacza „miara” - historia sięga XVII wieku. To właśnie w tym czasie badacz Tito Livio Burattini zaproponował użycie długości wahadła trwającego 2 sekundy do zdefiniowania terminu „metr”.

Nie trwało to długo, ponieważ odkryto, że długość wahadła w sekundach różni się w zależności od miejsca na Ziemi. Definicja metra zmieniała się wielokrotnie na przestrzeni lat, aż do zaproponowania przez Generalną Konferencję Miar w 1983 r. nowej definicji - ta jest stosowana do dziś, choć w 2002 r. została nieco zmodyfikowana.

Obecna definicja metra to

1 metr = długość drogi, jaką przebywa światło w próżni w ciągu 1/299792458 sekundy

Jak obliczyć: hektar ile to km2?

W celu prawidłowego obliczenia hektar na kilometr kwadratowy (ha na km2) należy skorzystać z prostego wzrosu matematycznego:

Kalkulator: ha na km2

Popularne konwersje: hektar na kilometr kwadratowy

Hektar [ha] Kilometr kwadratowy [km2]
0,5 0.005
1 0.01
2 0.02
3 0.03
4 0.04
5 0.05

Informacje o kilometrze kwadratowym

Kilometr kwadratowy jest standardową jednostką miary powierzchni. Obszar wewnątrz kwadratu, którego każdy bok ma długość 1 kilometra, definiuje się jako kilometr kwadratowy. Jest to wielokrotność metra kwadratowego. Skrót kilometra kwadratowego to km2 lub [km2]. Za pomocą tej jednostki mierzy się długość i szerokość miast, a także krajów.

Jak obliczyć: hektar ile to ar?

W celu prawidłowego obliczenia hektar na kilometr kwadratowy (ha na km2) należy skorzystać z prostego wzrosu matematycznego:

Kalkulator: ha na ary

Popularne konwersje: hektar na kilometr kwadratowy

Hektar [ha] Ary [ar]
0,5 50
1 100
2 200
3 300
4 400
5 500

O hektarze

Hektar, oznaczony symbolem „ha”, jest powszechnie stosowaną jednostką systemu metrycznego. Służy do pomiaru działek rolnych, własności gruntów, budownictwa, leśnictwa i nie tylko. Ta jednostka metryczna miary powierzchni jest używana nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach na całym świecie, takich jak Kanadzie, Australii, Stanach Zjednoczonych czy Unii Europejskiej.

Historia hektara

Termin hektar został oficjalnie wprowadzony w 1795 roku przez rząd rewolucji francuskiej. Został wyprowadzony z przedrostka metrycznego „hekto”, co oznacza sto i „ar”, pierwotną podstawową jednostkę powierzchni. Chociaż słowo „ar” nie jest już używane w układzie SI, czasami jest używane w Indiach, krajach europejskich i Indonezji w odniesieniu również do wielkości powierzchni.

1 hektar = 100 arów

Chociaż w przeszłości „ar” było główną jednostką metryczną pomiaru działek lub gruntów, nie zyskało ono międzynarodowego uznania podczas aktualizacji systemu metrycznego w 1960 r. Co więcej, Międzynarodowy Komitet ds. Wag i Pomiarów nie wspomniał o arze. Jednocześnie do jednostki spoza układu SI zaliczono hektar. Stwierdzono, że hektar będzie stosowany w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar.

Hektar Inne jednostki
1ha 10 000m2
1ha 0.01km2
1ha 100ar
1ha 107 639ft2
1ha 11 959yd2
1ha 100 000 000 cm2

Czym różni się hektar przeliczeniowy a fizyczny?

Hektar przeliczeniowy i fizyczny to dwa różne pojęcia związane z powierzchnią ziemi, które mogą być stosowane w różnych kontekstach, zwłaszcza w zależności od celu pomiaru.

 1. Hektar przeliczeniowy: Jest to jednostka miary stosowana w dokumentacji urzędowej, przede wszystkim do celów administracyjnych, handlowych i statystycznych. Jest to abstrakcyjna jednostka miary, która odpowiada pewnej ustalonej powierzchni ziemi w zależności od okręgu / województwa oraz klasy ziemi.

 2. Hektar fizyczny: Jest to fizyczna powierzchnia ziemi, którą można zmierzyć lub określić terenowo.

Różnica między tymi dwoma pojęciami polega głównie na ich charakterze: hektar przeliczeniowy jest abstrakcyjną jednostką miary, podczas gdy hektar fizyczny odnosi się do rzeczywistej powierzchni ziemi. Jednakże, w praktyce, często używa się ich zamiennie, co może prowadzić do pewnych nieścisłości lub błędów interpretacyjnych. Dlatego ważne jest, aby precyzyjnie określić, o jaką jednostkę chodzi w konkretnym kontekście.

Ile hektarów ma działka?

Do obliczenia powierzchni działki w hektarach potrzebujemy dwóch wartości - szerokości oraz długości w metrach. Poniżej przygotowaliśmy dedykowany kalkulator do wyliczenia powierzchni. Wpisz poniższe wartości poniżej, a otrzymasz wynik powierzchni działki w hektarach oraz metrach kwadratowych.

m
m
ha
m2
powierzchnia działki w hektarach

Często zadawane pytania?

 • 1 Hektar ile to m2?

  1 hektar = 10 000 metrów kwadratowych.

 • Ile hektar ma arów?

  1 hektar = 100 arów.

 • 1 ha ile to km2?

  1 hektar = 0.01 km2.

 • 1km2 ile to ha?

  1 kilometr kwadratowy to 100ha.

 • Pół hektara ile to metrów?

  Pół hektara, czyli 0.5ha to równowartość 5 000 metrów kwadratowych.

 • 50 hektarów ile to kilometrów?

  50ha to 0.5km2.